Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή στο διαδικτυακό “Working Group to facilitate Inter-Agency Co-operation on Addressing Hate Crimes in Cyprus"


Στις 11 Μαίου 2022, ο Λειτουργός Α' του Γραφείου, κ. Γιώργος Κακότας, και οι Λειτουργοί Θεοδώρα Νάτση και Γεωργιάνα Κυριάκου συμμετείχαν στο διαδικτυακό “Working Group to facilitate Inter-Agency Co-operation on Addressing Hate Crimes in Cyprus"