Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε Εργαστήρι Πληροφόρησης που διοργάνωσε η Accept-ΛΟΑΤΙ Κύπρου


Ο Λειτουργός Α του Γραφείου κ. Γιώργος Κακότας συμμετείχε σε Εργαστήρι Πληροφόρησης που διοργάνωσε η «Accept-ΛΟΑΤΙ Κύπρου», στα πλαίσια Προγράμματος που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε, με τίτλο : «Voiceit - Ενδυναμώνοντας τη φωνή της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας στην πολιτική».

Το εργαστήρι πραγματοποιήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 2020.