Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Διαδικτυακή συνάντηση στρογγυλής τραπέζης, με θέμα «Together towards Roma Equality: Implementing the EU Roma Strategic Framework»


Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου στη διαδικτυακή συνάντηση στρογγυλής τραπέζης, με θέμα «Together towards Roma Equality: Implementing the EU Roma Strategic Framework». Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε σχετική παρουσίαση από τη Λειτουργό πάνω στα θέματα της συνάντησης. Τη συνάντηση συντόνιζε το δίκτυο Equinet.