Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργών στο διαδικτυακό σεμινάριο του Equinet με θέμα "Stronger Together - An Equinet Roundtable on Implementing the European Commission LGBTIQ Equality Strategy"


Οι ΛΓΕΔΑ’ κκ. Κακότας Γιώργος και Δέσποινα Μέρτακκα συμμετείχαν στις 31 Μαρτίου 2021 διαδικτυακά στο σεμινάριο που διοργάνωσε το Equinet με θέμα "Stronger Together - An Equinet Roundtable on Implementing the European Commission LGBTIQ Equality Strategy"