Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή σε διαδικτυακό σεμινάριο που διοργάνωσε το Equinet με θέμα «Εquality bodies’ roles in supporting equality planning by public and private actors».


Η ΛΓΕΔΑ’ κ. Δέσποινα Μέρτακκα συμμετείχε στις 2 Μαρτίου 2022 διαδικτυακά στο σεμινάριο που διοργάνωσε το Equinet με θέμα «Εquality bodies’ roles in supporting equality planning by public and private actors».