Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Λειτουργός του Γραφείου πραγματοποίησε διάλεξη στην Αστυνομική Ακαδημία


H Λειτουργός κ. Μελίνα Τριγγίδου τον Μάιο 2022, πραγματοποίησε Εκπαίδευση στην Αστυνομική Ακαδημία, σε Μέλη της Κοινοτικής Αστυνόμευσης, με θέμα Κοινωνικές/Εθνικές Ομάδες."