Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργών του Γραφείου σε πενθήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα 1st Training for Forced-Return Monitors


Οι Λειτουργοί του Γραφείου Κυριάκος Κυριάκου και Τάσος Κωστέας συμμετείχαν σε πενθήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα 1st Training for Forced-Return Monitors


Το σεμινάριο αποσκοπούσε στην παροχή της αναγκαίας εκπαίδευσης στους συμμετέχοντες σε σχέση με όλες τις φάσεις των διαδικασιών αναγκαστικών επιστροφών, καθώς και για το ρόλο των παρατηρητών κατά τη διάρκεια των αναγκαστικών επιστροφών.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 18 – 22 Μαρτίου 2019, στο Όσλο (Νορβηγία) και διοργανώθηκε από το Διεθνές Κέντρο Μεταναστευτικής Πολιτικής (International Center for Migration Policy Development – ICMPD), σε συνεργασία με τη FRONTEX και ενέπιπτε στο Πρόγραμμα Παρακολούθησης Αναγκαστικών Επιστροφών ΙΙΙ (FREM III), στο οποίο έχει ενταχθεί το Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.