Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε Διήμερο Εργαστήρι Δομημένου Διαλόγου με θέμα «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια – Εκπαίδευση των Συντονιστών»


Η Λειτουργός του Γραφείου Νάσια Διονυσίου συμμετείχε σε Διήμερο Εργαστήρι Δομημένου Διαλόγου με θέμα «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια – Εκπαίδευση των Συντονιστών».

Το Εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στις 7 και 8 Νοεμβρίου 2018, διοργανώθηκε από τη Συμβουλευτική Επιτροπή Πρόληψης και Καταπολέμησης τη Βίας στην Οικογένεια και υλοποιήθηκε από την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης.