Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνάντηση αναφορικά με τη μεταρρύθμιση της ενιαίας εκπαίδευσης.


Η Λειτουργός Α΄ του Γραφείου Γεωργία Σταυρινίδου συμμετείχε σε συνάντηση αναφορικά με την μεταρρύθμιση της ενιαίας εκπαίδευσης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 22 & 23 Ιανουαρίου 2019, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.