Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «Εκπαίδευση στο περιεχόμενο του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για τα Προσωπικά Δεδομένα»


Ο Λειτουργός Α’ του Γραφείου Κώστας Ιωάννου συμμετείχε σε εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «Εκπαίδευση στο περιεχόμενο του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για τα Προσωπικά Δεδομένα», το οποίο διοργανώθηκε από το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε την 1η Νοεμβρίου 2017, στο κτίριο της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης στη Λευκωσία.