Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε σεμινάριο με θέμα «Tackling Discrimination and Ensuring Protection for carers in Europe»Η Λειτουργός του Γραφείου κ. Νιόβη Γεωργιάδη συμμετείχε σε σεμινάριο που πραγματοποίησε το Δίκτυο Equinet σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή με θέμα «Tackling Discrimination and Ensuring Protection for carers in Europe».

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές κρατών μελών, καθώς επίσης παρουσίαση αποτελεσμάτων ερευνών σε σχέση με το θέμα του σεμιναρίου.

Στο διήμερο σεμινάριο συμμετείχαν εκπρόσωποι εθνικών αρχών ισότητας, επιθεωρητές εργασίας, εκπρόσωποι οργανώσεων εργαζομένων κ.α. . Ο Λειτουργός του Γραφείου Δωρόθεος Δωροθέου συμμετείχε σε εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «Training on Strategic Narratives in a Media Society» και σε συνάντηση της Ομάδας Εργασίας Επικοινωνιακών Στρατηγικών και Πρακτικών (Working Group on Communication Strategies and Practices) του Equinet.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 17 και 19 Οκτωβρίου 2018, στις Βρυξέλλες.