Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Εκπαίδευση από Λειτουργό του Γραφείου στην Αστυνομική Ακαδημία με θέμα "Κοινωνικές/Εθνικές Ομάδες – Ρατσισμός"


    Εκπαίδευση από την Λειτουργό κ. Μελίνα Τριγγίδου στην Αστυνομική Ακαδημία, σε Μέλη της Κοινοτικής Αστυνόμευσης, με θέμα "Κοινωνικές/Εθνικές Ομάδες Ρατσισμός"