Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Διαλέξεις στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου με θέμα «Σεβασμός και Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»


Ο Λειτουργός Α’ του Γραφείου Γιώργος Κακότας, παρουσίασε σειρά διαλέξεων με θέμα «Σεβασμός και Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», σε στελέχη της Αστυνομίας.

Οι διαλέξεις πραγματοποιήθηκαν στις 9 και Οκτωβρίου και 5 Νοεμβρίου 2018, στην Αστυνομική Ακαδημία.