Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνάντηση του Equinet με θέμα "Standards for Equality Bodies"


Ο Λειτουργός του Γραφείου Κυριάκος Κυριάκου συμμετείχε σε συνάντηση που διοργάνωσε το Equinet με θέμα "Standards for Equality Bodies".

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2019, στο Παρίσι.