Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή στο σεμινάριο "Erasmus “DIGI-Path” Conference in Cyprus - Promoting the integration of migrants through digital skills"


Στις 19 Μαίου 2022, η Λειτουργός του Γραφείου, κ. Γεωργιάνα Κυριάκου συμμετείχε στο σεμινάριο "Erasmus “DIGI-Path” Conference in Cyprus - Promoting the integration of migrants through digital skills".