Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης στη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας (Working Group) για τις αναγκαστικές επιστροφές


Στις 26 Απριλίου 2021, ο Ανώτερος Λειτουργός του Γραφείου, Κώστας Ιωάννου, συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης στη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας (Working Group) για τις αναγκαστικές επιστροφές την οποία συντόνισε ο κος. Μιχάλης Βέης από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης. Στη συνάντηση μετείχαν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [DG Home] καθώς και μέλη της Frontex.


Σκοπός της Ομάδας Εργασίας ήταν η δημιουργία κωδικών λειτουργίας για τις επιστροφές [Standard Operating Procedures - SOPs] και στο πλαίσιο αυτό αναλύθηκε και εξετάστηκε η διαδικασία και ο οδικός χάρτης που ανέπτυξε το Τμήμα σε σχέση με την υποβολή αίτησης ασύλου μέχρι την απόρριψη και την έκδοση απόφασης επιστροφής και εκτέλεσης της εν λόγω απόφασης.