Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Διαδικτυακή συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του NHRI Academy, με θέμα «Protecting human rights defenders and co-creating inclusive civil society space in Europe: the role of NHRIs»


Η Λειτουργός Α' του Γραφείου, κ. Δέσποινα Μέρτακκα, συμμετείχε διαδικτυακά από τις 11 Ιουνίου 2021 μέχρι 25 Ιουνίου 2021, στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διοργάνωσε το NHRI Academy, με θέμα «Protecting human rights defenders and co-creating inclusive civil society space in Europe: the role of NHRIs»