Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή σε διαδικτυακό σεμινάριο του Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights με θέμα "Intersessional workshop on cultural rights and the protection of cultural heritage"


Η Λειτουργός κ. Γεωργιάνα Κυριάκου συμμετείχε, στις 14 και 15 Ιουνίου 2021, διαδικτυακά στο σεμινάριο που διοργάνωσε το OHCHR με θέμα "Intersessional workshop on cultural rights and the protection of cultural heritage".