Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Εργαστήρι για σύσταση Επιτροπών / Λειτουργών Ισότητας για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης και της Παρενόχλησης στην Εργασία


Στις 07/07/21, η Λειτουργός Α' του Γραφείου, κ. Δέσποινα Μέρτακκα συμμετείχε ως εκπαιδεύτρια στο διαδικτυακό εργαστήρι που διοργάνωσε η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης για σύσταση Επιτροπών Ισότητας / Λειτουργών Ισότητας για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης και της Παρενόχλησης στην εργασία.