Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Διαδικτυακή συμμετοχή στο σεμινάριο του Equinet με θέμα «Equinet Equality Mainstreaming Cluster»


Η Λειτουργός Α' του Γραφείου, κ. Δέσποινα Μέρτακκα, συμμετείχε διαδικτυακά στις 13 Σεπτεμβρίου 2021, στο σεμινάριο που διοργάνωσε το Equinet με θέμα «Equinet Equality Mainstreaming Cluster»