Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή σε διάλεξη στην Αστυνομική Ακαδημία σχετικά με τη λειτουργιά του Εθνικού Μηχανισμού Παρακολούθησης Αναγκαστικών Επιστροφών στο πλαίσιο εκπαίδευσης Λοχίων της Αστυνομίας


Στις 24/02/2022, ο Λειτουργός του Γραφείου κ. Δωρόθεος Δωροθέου, συμμετείχε σε διάλεξη στην Αστυνομική Ακαδημία σχετικά με τη λειτουργιά του Εθνικού Μηχανισμού Παρακολούθησης Αναγκαστικών Επιστροφών στο πλαίσιο εκπαίδευσης Λοχίων της Αστυνομίας.