Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή στην «Ημερίδα Πυρήνα Μάθησης Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας»


Στις 28 Απριλίου 2017, η Λειτουργός του Γραφείου κ. Κατερίνα Χαρίτου, συμμετείχε με παρουσίαση στην Ημερίδα Πυρήνα Μάθησης Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας με θέμα «Τα δικαιώματα των Ψυχικά Ασθενών» η οποία απευθυνόταν στο προσωπικό των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.

Η παρουσίαση είχε τίτλο «Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και Ψυχικά Ασθενείς».