Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργών του Γραφείου σε εργαστήρι εκπαίδευσης εκπαιδευτών στο πλαίσιο του έργου “ASTRAPI” του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+


Οι Λειτουργοί του Γραφείου Μαρία Δημητρίου και Γεωργιάνα Κυριάκου συμμετείχαν σε πενθήμερο εργαστήρι εκπαίδευσης εκπαιδευτών με τίτλο «What trainers need to know about sexual harassment», στο πλαίσιο του έργου “ASTRAPI” του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, το οποίο αφορά την πρόληψη και τον χειρισμό περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας με συμμετοχή κυπριακών φορέων- εταίρων του έργου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 4,5,6,7, και 8 Απριλίου 2022, στην Κοπενχάγη, Δανία.

ANT1
18 Απριλίου 2022