Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Εργαστήρι Συν-σχεδιασμού του Εθνικού Πλάνου για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022, το οποίο διοργανώθηκε από το Γραφείο Επιτρόπου του Πολίτη


Στις 14 Ιανουαρίου 2022, η Λειτουργός του Γραφείου, κ. Θεοδώρα Νάτση συμμετείχε στο Εργαστήριο Συν-σχεδιασμού του Εθνικού Πλάνου για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022, το οποίο διοργανώθηκε από το Γραφείο Επιτρόπου του Πολίτη