Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή στο διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Monitoring Places of Detention And "Do No Harm" Principle: From Theory to Practice», το οποίο διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Πρόληψης Βασανιστηρίων-Association for the Prevention of Torture (APT).


Στις 23/4/2020 η Λειτουργός του Γραφείου κ. Αντωνία Κυριακίδου συμμετείχε στο διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Monitoring Places of Detention And "Do No Harm" Principle: From Theory to Practice», το οποίο διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Πρόληψης Βασανιστηρίων-Association for the Prevention of Torture (APT)