Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top


Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Διεύθυνση: Era House, Διαγόρου 2, 1097 Λευκωσία

Τ.Θ.: 22166, 1518 Λευκωσία

Τηλ: +357 22 405500 / 501

Fax: +357 22 672881

Email: ombudsman@ombudsman.gov.cy

www.ombudsman.gov.cy

Twitter: @CYOmbudsman

Facebook: Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – Cyprus Ombudsman


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.pdf