Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

International Ombudsman Institute: Ombudsman’s statement on hate speech and its implications on promoting racism and xenophobia