Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού σε σεμινάριο με θέμα «Η επένδυση στις ψηφιακές δεξιότητες των δημοσίων λειτουργών κλειδί για τον ψηφιακό μετασχηματισμό».


Η ΛΓΕΔΑ’ κ. Δέσποινα Μέρτακκα συμμετείχε σε ημερίδα στις 13 Σεπτεμβρίου 2022 στη Λευκωσία με θέμα «Η επένδυση στις ψηφιακές δεξιότητες των δημοσίων λειτουργών κλειδί για τον ψηφιακό μετασχηματισμό».