Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή σε διαδικτυακή συνάντηση με θέμα: "Initiating Inter-Agency Co-operation on Addressing Hate Crime in Cyprus"


Η Λειτουργός κ. Μελίνα Τριγγίδου συμμετείχε, στις 22/3/2021, σε διαδικτυακή συνάντηση με θέμα: "Initiating Inter-Agency Co-operation on Addressing Hate Crime in Cyprus".