Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή σε διάλεξη στην Αστυνομική Ακαδημία σχετικά με τη λειτουργιά του Εθνικού Μηχανισμού Παρακολούθησης Αναγκαστικών Επιστροφών στο πλαίσιο εκπαίδευσης μελών της ΥΑΜ της Αστυνομίας.


Την 01/03/2022, ο Λειτουργός του Γραφείου κ. Νικόλας Κάιζερ, συμμετείχε σε διάλεξη στην Αστυνομική Ακαδημία σχετικά με τη λειτουργιά του Εθνικού Μηχανισμού Παρακολούθησης Αναγκαστικών Επιστροφών στο πλαίσιο εκπαίδευσης μελών της ΥΑΜ της Αστυνομίας.