Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Έκοψαν από γυναίκα δίχως εξηγήσεις το επίδομα βαριάς κινητικής αναπηρίας (o φιλελεύθερος)


Έκοψαν από γυναίκα δίχως εξηγήσεις το επίδομα βαριάς κινητικής αναπηρίας
Το 2017 γυναίκα πιστοποιήθηκε με σοβαρή κινητική αναπηρία και ένα χρόνο αργότερα κρίθηκε ότι έχει μέτρια κινητική αναπηρία, με αποτέλεσμα να της αποκοπεί το επίδομα βαριάς κινητικής αναπηρίας που λάμβανε. Πρόκειται για γυναίκα, που πάσχει από μη ιάσιμη εκφυλιστική νόσο, που επιδεινώνεται με την πάροδο του χρόνο και που την αναγκάζει να χρησιμοποιεί μεταλλικό στήριγμα όταν κινείται σε μικρές αποστάσεις και τροχοκάθισμα όταν κινείται σε μεγάλες αποστάσεις.

Η γυναίκα υπέβαλε παράπονο στο γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία αφού διερεύνησε το περιστατικό, σε έκθεσή της τονίζει ότι ο τερματισμός της παροχής επιδόματος συνιστά δυσμενή διοικητική πράξη για την οποία απαιτείται αιτιολογία. Σημειώνει επίσης ότι η απόφαση για τερματισμό της παραχώρησης του επιδόματος θα πρέπει να συνοδεύεται από στοιχεία και ιατρικά πορίσματα που να επεξηγούν τους λόγους για τους οποίους το εμπλεκόμενο όργανο, που στην προκειμένη περίπτωση είναι το Κέντρο Αξιολόγησης Αναπηρίας του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ), το 2017 έκρινε ως σοβαρή τη μόνιμη αναπηρία της γυναίκας και το 2018 την αξιολόγησε ως μέτρια.

Καταληκτικά, η Επίτροπος Διοικήσεως υπό τη ιδιότητα του Ανεξάρτητου Μηχανισμού Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες κρίνει ότι η απόφαση για τερματισμό της παροχής επιδόματος βαριάς κινητικής αναπηρίας στην παραπονούμενη δεν ήταν επαρκώς αιτιολογημένη. Ως εκ τούτου εισηγείται την επανεξέταση της απόφασης με πλήρη και επαρκή αιτιολογία.

Η έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως υποβλήθηκε στην Διευθύντρια του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες για τις δέουσες ενέργειες.