Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Παρουσίαση στην Αστυνομική Ακαδημία αναφορικά με το Κοινωνικό Μοντέλο Αναπηρίας.


Οι Λειτουργοί του Γραφείου Νιόβη Γεωργιάδη και Νάσια Διονυσίου παρουσίασαν, στις 9 και 11 Οκτωβρίου 2019, αντίστοιχα, το Κοινωνικό Μοντέλο Αναπηρίας, στο πλαίσιο ημερίδας στην Αστυνομική Ακαδημία με θέμα «Η επιβολή του Νόμου με σεβασμό στα Δικαιώματα και την Αξιοπρέπεια των Aτόμων με Αναπηρίες».