Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Αναφορά του International Ombudsman Institute στην Τοποθέτηση της Επιτρόπου σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης της Ρομά κοινότητας στην Κύπρο