Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή σε διαδικτυακό σεμινάριο του European Parliament Anti-Racism and Diversity Intergroup (ARDI), Spanish Alliance for an Equal Treatment Law, Fundación Secretariado Gitano and Equinet με θέμα "Filling the gaps in Equality Legislation in the EU Member States"


Η Λειτουργός κ. Γεωργιάνα Κυριάκου συμμετείχε, στις 7 Σεπτεμβρίου 2021, διαδικτυακά στο σεμινάριο που διοργάνωσαν οι European Parliament Anti-Racism and Diversity Intergroup (ARDI), Spanish Alliance for an Equal Treatment Law, Fundación Secretariado Gitano and Equinet με θέμα "Filling the gaps in Equality Legislation in the EU Member States".