Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε ημερίδα με θέμα «Το έργο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ισότητας των Φύλων (EIGE) στην προαγωγή και υποστήριξη της Ισότητας των Φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη. Η περίπτωση της Κύπρου».


Η Λειτουργός του Γραφείου Νιόβη Γεωργιάδη συμμετείχε σε ημερίδα που διοργάνωσε το Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας Φύλων με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ισότητας το Φύλων, με θέμα «Το έργο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ισότητας των Φύλων (EIGE) στην προαγωγή και υποστήριξη της Ισότητας των Φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη. Η περίπτωση της Κύπρου».

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2019, στην αίθουσα του Υπουργείου Οικονομικών.