Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή στο διαδικτυακό “Working Group to facilitate Inter-Agency Co-operation on Addressing Hate Crimes in Cyprus


Στις 24 Μαρτίου 2022, η Λειτουργός του Γραφείου, κ. Θεοδώρα Νάτση συμμετείχε στο διαδικτυακό “Working Group to facilitate Inter-Agency Co-operation on Addressing Hate Crimes in Cyprus