Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συνάντηση με αντιπροσωπεία της Επιτροπής Πρόληψης των Βασανιστηρίων του Council of Europe (CPT)


H Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και Λειτουργοί του Γραφείου της είχαν συνάντηση με αντιπροσωπεία της Επιτροπής Πρόληψης των Βασανιστηρίων του Council of Europe (CPT) η οποία πραγματοποιεί περιοδική επίσκεψη στην Κύπρο.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την αρμοδιότητα της Επιτρόπου ως Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων (National Preventive Mechanism – NPM), έγινε διεξοδική συζήτηση αναφορικά με τις συνθήκες στους χώρους όπου άτομα στερούνται της ελευθερίας τους ή τελούν υπό περιορισμό, όπως οι Κεντρικές Φυλακές, τα Αστυνομικά Κρατητήρια, οι χώροι φιλοξενίας μεταναστών κλπ..