Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

EU FRA Fundamental Rights Report 2021


Relevant References to the Commissioner in EU FRA Fundamental Rights Report 2021
(full references in the Report HERE)

page 34: «Measures to reduce prison populations were also adopted in Cyprus, following an intervention by the Ombuds body».

[note 149: Cyprus, Commissioner for Administration and the Protection of Human Rights, (2020), COVID-19 and human rights, p.7]
page 76: «In Cyprus, the Commissioner for Administration and Protection of Human Rights, in her capacity as a NHRI and National Preventive Mechanism, issued a statement regarding the implementation of measures at social care homes».

[note 68: Cyprus, Commissioner for Administration and Protection of Human Rights (2020), Statement on social care homes for older persons (Αυτεπάγγελτη Tοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπό την ιδιότητά της ως Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (NPM), αναφορικά με τη λήψη μέτρων που αφορούν τις στέγες ηλικιωμένων για αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας του ιού COVID-19 και την μετά COVID-19 εποχή), 11 August 2020.]
page 124: «In Cyprus, the Commissioner of Administration and the Protection of Human Rights reported that, without basic education and Greek language skills, the chances of Roma people to access the labour market are negligible, and their economic dependency on the state continues»

[note 22: Commissioner of Administration and the Protection of Human Rights (2020): Report regarding the living conditions of the Roma community in Cyprus]
page 132: «In Cyprus, the Commissioner of Administration and the Protection of Human Rights issued a report on the living conditions of Roma. It states that residents of remote Roma settlements should be relocated to urban centres, where they can be more easily integrated into the wider Cypriot society».

[note 110: Commissioner of Administration and the Protection of Human Rights (2020): Report regarding the living conditions of the Roma community in Cyprus.]
page 163: «Concerns, particularly for unaccompanied children, emerged also from other locations – for example, the quarantine area in the Pournara camp in Cyprus»

[note 81: Cyprus, Commissioner for Administration and the Protection of Human Rights (Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) (2020), Report on the visit to the temporary migrant reception facility ‘Pournara’ in Kokkinotrimithia on 4 December 2020 (Έκθεση αναφορικά με την επίσκεψη στο Κέντρο Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας Μεταναστών «Πουρνάρα» στην Κοκκινοτριμιθιά, ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2020), 9 December 2020”]


page 157:«national human rights institutions continue to play an important role in monitoring the situation at borders»

[note 38: March 2021; Cyprus, Commissioner for Administration and the Protection of Human Rights (Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) (2020), Report on the visit to the temporary migrant reception facility ‘Pournara” in Kokkinotrimithia on 4 December 2020 (Έκθεση αναφορικά με την επίσκεψη στο Κέντρο Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας Μεταναστών «Πουρνάρα» στην Κοκκινοτριμιθιά, ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2020) (relating to Pournara temporary accommodation centre for new arrivals)]


page 159: «Reports of poor and unsanitary living conditions also emerged from Pournara in Cyprus»

[note 58: Cyprus, Commissioner for Administration and the Protection of Human Rights (Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) (2020), Report on the visit to the temporary migrant reception facility ‘Pournara” in Kokkinotrimithia on 4 December 2020 (Έκθεση αναφορικά με την επίσκεψη στο Κέντρο Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας Μεταναστών «Πουρνάρα» στην Κοκκινοτριμιθιά, ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2020), 9 December 2020]


page 224: «In Cyprus, the conditions in the Pournara centre improved with the creation of a safe zone for unaccompanied children. However, the COVID-19 isolation areas had no separate zones for unaccompanied children and lacked sufficient sanitary facilities and electricity».

[note 83: Cyprus, Commissioner for Administration and the Protection of Human Rights (Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) (2020), Εκθέσεις, 9 December 2020]


page 274: «In May 2020, the Ministry of Education, Culture, Sport and Youth of Cyprus put in place a specific procedure, in cooperation with the Ministry of Health, for students with disabilities less able to follow health protocols or at high risk of COVID-19 on the grounds of public health. This procedure was challenged by parents, academics, and the Commissioner for Administration and Protection of Human Rights (Ombudsperson) by submitting a relevant report. It was later dropped in accordance with the Commissioner’s recommendations».

[note 41: ... ‘Επίτροπος Διοικήσεως: Παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών ΑμεΑ’, 21 May 2020...]
page 276: «Cyprus initially announced a requirement for everyone over the age of six to wear face masks but later revised it to everyone over the age of 12. The Ombudsperson pointed out the need to accommodate children who lip-read, and suggested using face shields or partially transparent masks. Following the report, the Commissioner’s recommendations were completely implemented».

[note 60: Own Initiative Intervention of Commissioner for Administration and the Protection of Human Rights (Ombudsman), within the framework of her jurisdiction as an Independent Mechanism for the Promotion, Protection and Monitoring of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities and as an Equality Body, dated 24 August 2020, regarding the mandatory use of protective masks by children with disabilities over the age of six while attending school]page 280: «…The Commissioner for Administration and the Protection of Human Rights (Ombudsperson), within the framework of her jurisdiction as an Independent Mechanism for the Promotion, Protection and Monitoring of the CRPD, submitted an own initiative intervention in April regarding the access of persons with disabilities and/or other vulnerable groups, including persons who live in psychiatric institutions and social care homes, to information on the coronavirus pandemic. Following the report, the relevant authorities implemented the Commissioner’s suggestions…».

[note 97: Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία αναφορικά με την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες στις πληροφορίες που αφορούν στην πανδημία του COVID-19.]Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobatfra-2021-fundamental-rights-report-2021_en.pdf