Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων, αναφορικά με την επίσκεψη που διενεργήθηκε στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας στις 15 Σεπτεμβρίου 2020


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatEMP_3_2.pdf