Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού στη συνεδρία με θέμα «Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός Αρ. 2) Νόμος του 2022.»


    Συμμετοχή της Λειτουργού κ. Μελίνας Τριγγίδου στη συνεδρία κοινοβουλευτικής επιτροπής Νομικών ημερ. 11/5/2022, με θέμα: «Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός Αρ. 2) Νόμος του 2022