Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ


ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ


(Ο περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημοσίου Τομέα Νόμος [Ν. 184(I)2017])Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobatsxedio dimosieusis.pdf