Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή στις διαδικτυακές συναντήσεις με θέμα τη δημιουργία διεθνούς εκπαιδευτικού κέντρου για τους Εθνικούς Μηχανισμούς Πρόληψης των Βασανιστηρίων (με την υποστήριξη του Συμβουλίου της Ευρώπης), με σκοπό την εκπαίδευση των εμπλεκόμενων μηχανισμών, για κατάρτιση και εξειδίκευση προσωπικού για αποτελεσματικότερες μεθοδολογίες επισκέψεων/ερευνών και ανταλλαγή πληροφοριών/εμπειριών


Την 01 Ιουνίου 2021 και στις 25 Ιουνίου 2021 η Λειτουργός του Γραφείου κ. Αντωνία Κυριακίδου συμμετείχε στις διαδικτυακές συναντήσεις με θέμα τη δημιουργία διεθνούς εκπαιδευτικού κέντρου για τους Εθνικούς Μηχανισμούς Πρόληψης των Βασανιστηρίων (με την υποστήριξη του Συμβουλίου της Ευρώπης), με σκοπό την εκπαίδευση των εμπλεκόμενων μηχανισμών, για κατάρτιση και εξειδίκευση προσωπικού για αποτελεσματικότερες μεθοδολογίες επισκέψεων/ερευνών και ανταλλαγή πληροφοριών/εμπειριών.