Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Αναφορά του European Network of Ombudsmen στις Παρεμβάσεις της Επιτρόπου σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης της Ρομά κοινότητας & το καθεστώς των αλλοδαπών οικιακών βοηθών στην Κύπρο


Αναφορά του European Network of Ombudsmen στις Παρεμβάσεις της Επιτρόπου σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης της Ρομά κοινότητας & το καθεστώς των αλλοδαπών οικιακών βοηθών στην Κύπρο