Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου στο Ετήσιο σεμινάριο του ECRI


Στις 26 Σεπτεμβρίου 2022, η Λειτουργός του Γραφείου, κ. Γεωργιάνα Κυριάκου συμμετείχε στο ετήσιο σεμινάριο του ECRI με θέμα "Annual Seminar that the European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) for member states’ Equality Bodies"