Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Ανακοίνωση: Αναφορές στη δράση της Επιτρόπου στην Έκθεση για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα 2022


Ανακοίνωση

Αναφορές στη δράση της
Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
στην Έκθεση για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα 2022Ρητή αναφορά στο Θεσμό του Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων περιλαμβάνει η Έκθεση για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα 2022 (Fundamental Rights Report 2022) του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Union Agency for Fundamental Rights -FRA),που δημοσιεύτηκε στις 8 Ιουνίου 2022.

Στην εν λόγω Έκθεση του FRA συνοψίζονται και αναλύονται οι σημαντικότερες εξελίξεις που σημειώθηκαν στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια του 2021 στην ΕΕ.

Η δε Έκθεση είναι διαχωρισμένη σε Κεφάλαια, σε καθένα εκ των οποίων αναφέρονται, μεταξύ άλλων, παραδείγματα καλών πρακτικών που αφορούν εκάστη χώρα της ΕΕ.

Σε σχέση ειδικότερα για την Κύπρο, γίνεται αναφορά σε εκθέσεις, δράσεις και παρεμβάσεις της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά το 2021, για σκοπούς προώθησης και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Ενδεικτικά:

Στο Κεφάλαιο 2 «Ευρωπαϊκός Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων»αναφορικά με τον ρόλο των ανεξάρτητων φορέων στην εφαρμογή του Χάρτη, επισημαίνεται ότι «…στην Κύπρο, ο Επίτροπος Διοίκησης και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συνεργάζεται με τη Διαχειριστική Αρχή (ευρωπαϊκών κονδυλίων). Όλες οι προτάσεις έργων πρέπει να λάβουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης από τον Επίτροπο προκειμένου να είναι επιλέξιμες για επιλογή και να λάβουν συγχρηματοδότηση από τα Ταμεία της ΕΕ…».


Στο Κεφάλαιο 4 «Ρατσισμός, Ξενοφοβία και σχετική Μισαλλοδοξία»γίνεται αναφορά:
  • Στην Τοποθέτηση της Επιτρόπου, υπό τις αρμοδιότητές της ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων και ως Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με τη ρητορική που προάγει το ρατσισμό και τη ξενοφοβία και τις ειδικότερες προεκτάσεις που έχει η ρητορική αυτή όταν αναπτύσσεται στο διαδίκτυο.
  • Στο ρατσιστικό περιστατικό εναντίον ποδοσφαιριστή, και την επισήμανση από την Επίτροπο της ευθύνης της Πολιτείας να εφαρμόζει προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα στο ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό και να προστατεύει τα θύματα τέτοιων περιστατικών, μέσα από την Aυτεπάγγελτη Τοποθέτηση της ως Φορέας Ισότητάς και Καταπολέμησης των Διακρίσεων και ως Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με την εξάλειψη των ρατσιστικών περιστατικών από το ποδόσφαιρο και ευρύτερα από το χώρο του αθλητισμού.
  • Στη διαδικτυακή εκστρατεία ενημέρωσης αναφορικά με τη ρητορική μίσους και την ελευθερία της έκφρασης που διεξάγει το Γραφείο της Επιτρόπου.


Στο Κεφάλαιο 8 «Δικαιώματα του Παιδιού» σημειώνεται η Έκθεση της Επιτρόπου υπό τις αρμοδιότητές της ως Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης Βασανιστηρίων και ως Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με την επίσκεψη στο Κέντρο Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας Μεταναστών «Πουρνάρα» στην Κοκκινοτριμιθιά, ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2021.


Στο Κεφάλαιο 10 «Εξελίξεις στην Εφαρμογή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία»επισημαίνονται:
  • Η Τοποθέτηση της Επιτρόπου υπό την αρμοδιότητά της ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, αναφορικά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των παιδιών που φοιτούν στις Ειδικές Μονάδες των Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης.
  • Η Εκστρατεία Ενημέρωσης για την Ισότιμη Συμμετοχή των Ατόμων με Αναπηρίες στις Εκλογές. Ειδικότερα, «…ο Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ξεκίνησε Εκστρατεία Ενημέρωσης σχετικά με την «Ισότιμη Συμμετοχή των Ατόμων με Αναπηρία στις Εκλογές». Συγκεκριμένα, υποβλήθηκε Αυτεπάγγελτη Έκθεση αναφορικά με τα πολιτικά δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και την ισότιμη συμμετοχή τους στις εκλογές. Επίσης, ετοιμάστηκε και δημοσιεύτηκε ενημερωτικό έντυπο με πληροφορίες για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία πριν και κατά τη διάρκεια των εκλογικών διαδικασιών. Η Έκθεση και το έντυπο στάλθηκαν σε όλες τις εμπλεκόμενες δημόσιες αρχές, στις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία και στα πολιτικά κόμματα. Το ενημερωτικό έντυπο έχει επίσης ετοιμαστεί και σε ηχητική μορφή…».
Ολόκληρη η Έκθεση για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα 2022: https://bit.ly/3xVyefd