Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Διαδικτυακή συμμετοχή στη συζήτηση μελών του Equinet για τα μέτρα που λαμβάνονται για καταπολέμηση της πανδημίας του COVID-19, τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς και τον ρόλο των Equality Bodies.


Στις 8/12/2021 οι Λειτουργοί Α' του Γραφείου, κ. Γιώργος Κακότας και κ. Δέσποινα Μέρτακκα, παρακολούθησαν διαδικτυακή συζήτηση μελών του Equinet για τα μέτρα που λαμβάνονται για καταπολέμηση της πανδημίας του COVID-19, τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς και τον ρόλο των Equality Bodies.