Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Ανακοίνωση: Αναφορές στη δράση της Επιτρόπου στο ημερολόγιο του Equinet - the European Network of Equality Bodies για το 2023


Ανακοίνωση: Αναφορές στη δράση της Επιτρόπου στο ημερολόγιο του Equinet - the European Network of Equality Bodies για το 2023


Ως πρώτο παράδειγμα καλής πρακτικής στο ημερολόγιο του Equinet - the European Network of Equality Bodies για το 2023, το Equinet επέλεξε να προβάλει την εξουσία της Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρώπινων Δικαιωμάτων-Cyprus Ombudsman να εκδίδει, υπό την αρμοδιότητά της ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, δεσμευτικές αποφάσεις σε περιπτώσεις διακρίσεων.

Τέτοια περίπτωση η οποία παρουσιάζεται ως καλή πρακτική στο ημερολόγιο, είναι η υλοποίηση από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της δεσμευτικής σύστασης της Επιτρόπου για παροχή σε μαθητή με αναπηρία των αναγκαίων εύλογων προσαρμογών με την διαφοροποίηση του εξεταστικού δοκιμίου κατά τη διάρκεια των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης.

Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίστηκε η ισότιμη πρόσβαση του μαθητή στην εκπαίδευση και η άρση της εις βάρος του διάκρισης, με επακόλουθο να πετύχει την πρόσβασή του στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Σημειώνεται ότι το ημερολόγιο του EQUINET για το 2023 είναι επικεντρωμένο στις δύο προτάσεις της Ευρωπαίκής Επιτροπής για την ενίσχυση & ενδυνάμωση των Φορέων Ισότητας στα Κράτη μέλη της ΕΕ.

Ειδικότερα, μέσα απο το ημερολόγιο προβάλλεται ο τρόπος με τον οποίο τα #StandardsForEqualityBodies θα ενισχύσουν το έργο των Φορέων Ισότητας και, κατ' επέκταση, την ισότητα και την άρση των διακρίσεων στην ΕΕ.

Ολόκληρο το ημερολόγιο https://bit.ly/3ImbOtd

H σχετική Έκθεση της Επιτρόπου https://bit.ly/3GyWHeD

H δεσμευτική σύσταση προς το Υπουργείο https://bit.ly/3WX7zsi