Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Έλεγχος στο Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων


Αρ. Φακ.: Ε.Δ. 5.28.01/15
Αρ. τηλ.: 22405501


Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας
1406 Λευκωσία


20 Ιανουαρίου 2020

Θέμα: Έλεγχος στο Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως
και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Αναφέρομαι στην επιστολή σας με ημερομηνία 13 Ιανουαρίου 2020 στην οποία κάνετε αναφορά στην Γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα ημερομηνίας 8 Ιανουαρίου 2020 και σημειώνω τα ακόλουθα:


Όντως μετά την τελευταία Γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα ημερομηνίας 8 Ιανουαρίου 2020 η οποία ήταν το αποτέλεσμα του αιτήματος σας για άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον μου το όλο ζήτημα που τόσο σας απασχολεί έχει πλέον αποκρυσταλλωθεί και για σας.

Αναγνωρίζει, ότι τα στοιχεία τα όποια ζητάτε εκφεύγουν την σφαίρα του οποιοδήποτε ελέγχου από μέρους σας αλλά εμπίπτουν στην σφαίρα της πληροφόρησης του έργου που ο εκάστοτε επίτροπος υποβάλει για το έτος που άσκησε τις αρμοδιότητες του και αφού υποβληθεί στο Πρόεδρο της Δημοκρατίας και επιδοθεί στη Βουλή, αμέσως μετά λαμβάνει το φως της δημοσιότητας.

Αυτό έγινε αμέσως μετά το διορισμό μου ως είχα υποχρέωση από τον Επιτρόπου Διοικήσεως νόμο ως μορφή προσωπικής λογοδοσίας του έργου μου που διετέλεσα για την χρόνια που άσκησα τις αρμοδιότητες μου, προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Βουλή.

Η έκθεση πρώτης χρονιάς της θητείας μου είναι ήδη δημοσιευμένη από πέρσι και είναι απορίας άξιον γιατί δεν λαμβάνετε τα στοιχεία που ζητάτε από το περιεχόμενο της, αφού είναι αναρτημένη στη ιστοσελίδα του Γραφείου μου.

Για το δεύτερο έτος της θητείας μου η Έκθεση μου είναι ήδη έτοιμη να παραδοθεί στο πρόεδρο της Δημοκρατίας ευθύς αμέσως κλειστεί η αναμενόμενη συνάντηση και αφού θα επιδοθεί και στην Βουλή θα δημοσιευτεί άμεσα.

Ως εκ τούτου τόσο εσείς όσο και οποιοσδήποτε πολίτης θα μπορεί να καταστεί κοινωνός του περιεχομένου της.
Είμαι σίγουρη ότι σε καμία περίπτωση δεν εννοούσατε όταν εκ νέου ζητάτε στοιχεία ,ότι εσείς θα πρέπει να λάβετε πρώτος γνώση όλων των στοιχείων που μια έκθεση αυτή περιλαμβάνει, πριν την υποβολή της στο Πρόεδρο της Δημοκρατίας.


Αυτό θα καταστρατηγούσε το άρθρο 6 του περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμο ο οποίος περιγράφει χρονολογικά την διαδικασία:

· Υποβολή στο Πρόεδρο της ετήσιας έκθεσης για το έτος άσκησης αρμοδιότητας,
· Επίδοση της στην Βουλή των Αντιπροσώπων,
· Δημοσίευση

Στο τρίτο αυτό στάδιο (Δημοσίευση) θα έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενο της όπως οποιοδήποτε πρόσωπο.

Τελειώνοντας θα ήταν παράλειψη μου να μην σας παραπέμψω στην γνωμοδότηση του Γενικού Εισαγγελέα ημερομηνίας 8 Ιανουαρίου 2020 όπου υπό το φως των Αρχών της Βενετίας και την επιστολή του προέδρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Διαμεσολαβητών προς τον Γενικό Εισαγγελέα, με την οποία ξεκαθαρίζεται ότι ο οικονομικός έλεγχος είναι ο μόνος επιτρεπτός από μέρους σας, ο τελευταίος (Γεν Εισαγγελέας) προέβη στο συμπέρασμα ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ως προς την άσκηση του «...ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ με γνώμονα την ανεξαρτησία...» στο Γραφείο της Επιτρόπου (σελ. 3) ώστε να αποφευχθούν ανεπίτρεπτες παρεμβάσεις στο έργο του Θεσμού (σελ. 6).

Αυτό γιατί η Ανεξαρτησία προβάλλει τον έλεγχο από την Ελεγκτική Υπηρεσία ως «Ιδιάζον στοιχείο» που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη εξετάζοντας τα «…οικονομικά - λογιστικά στοιχεία μιας άλλης ανεξάρτητης υπηρεσίας...» (σελ.3).

Το γεγονός ότι ο Γενικός Εισαγγελέας αναγνωρίζει ότι στοιχεία που ζητάτε θα πρέπει να εμπεριέχονται σε ετήσια έκθεση και να δημοσιοποιούνται όπως ρητά άλλωστε προνοείται στον περί Επιτρόπου Διοικήσεως νόμου, για να είναι προσβάσιμα στο κάθε ένα, και με τον οποίο συμμορφώνομαι από την πρώτη στιγμή του διορισμού μου, μέσω της πρώτης μου ετήσιας έκθεσης, δεν σημαίνει ότι εσείς νομιμοποιήσετε σήμερα να ζητάτε αυτά τα στοιχεία για σκοπούς άλλους εκτός από την πληροφόρηση και δη ελέγχου που εκφεύγουν του Οικονομικού (τον οποίο έχετε κάνει ήδη 8 φορές στο Γραφείο μου ), αλλά ότι μπορείτε και εσείς να πληροφορηθείτε επί αυτών όπως οποιαδήποτε άλλος πολίτης αφού ακολουθηθεί η νενομισμένη διαδικασία της δημοσίευσης.

Εφόσον λοιπόν ο έλεγχος ο οποίος μπορείτε να ασκείτε στο Γραφείο μου περιορίζεται μόνο σε οικονομικό σύμφωνα πλέον και με την γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα ημερομηνίας 8 Ιανουαρίου 2020 την οποία ο ίδιος προκαλέσατε ζητώντας την ποινική μου δίωξη για δεύτερη φορά, γεννά ερωτηματικά η επιμονή σας να λάβετε γνώση πριν ακόμη την δημοσίευση τους η οποία θα ακολουθήσει αμέσως μετά την υποβολή της ετήσιας μου έκθεσης στο Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Η επιμονή σας αυτή που αγνοεί:

· πρώτο ένα νομικό κείμενο όπως είναι τις Αρχές της Βενετίας που δεν επιτρέπουν άλλο έλεγχο εκτός από τον οικονομικό,
· δεύτερο την επιστολή του προέδρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Διαμεσολαβητών που χαρακτηρίζει το αίτημα σας ανεπίτρεπτο εφόσον ξεπερνά τον οικονομικό έλεγχο και τέλος
· την γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα ο οποίος υπό το φως των πιο πάνω Αρχών αναφέρεται μόνο σε οικονομικό έλεγχο για οικονομικά - λογιστικά στοιχεία, στο Γραφείο μου, δημιουργεί πλέον ερωτηματικά από που πιστεύετε ότι αντλείτε τέτοια νομιμοποίηση να ζητάτε εκ νέου αυτά τα στοιχεία και για ποιον λόγο τα θέλετε εφόσον δεν εμπίπτουν στον οικονομικό ως το μόνο επιτρεπτό σας έλεγχο.

Σημειώνεται ότι η επιμονή σας εκδηλώνεται αφενός με τις 4 διαφορετικές επισκέψεις λειτουργών σας για το σκοπό της συλλογής τους, και αφετέρου με δηλώσεις σας σε ΜΜΕ, μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και την Βουλή για ενδεχόμενη καταγγελία για ποινική μου δίωξη αν αρνηθώ, στην οποία προβήκατε τελικά δυο φορές σε 20 μήνες.

Αποτέλεσμα της συμπεριφοράς σας οδήγησε στην γνωμοδότηση του Γενικού Εισαγγελέα η οποία καταλήγει ότι το όλο θέμα αχρείαστα ηγέρθηκε.

Εν όψει όλων όσων αναφέρθηκαν πιο πάνω η επιμονή σας δεν βρίσκει οποιοδήποτε νομικό έρεισμα και η όποια προσπάθεια σας στα τελευταία δυόμιση χρόνια αρχής γενομένης της επίμονης εισήγησης σας για άμεση μεταστέγαση του Γραφείου μου αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου, χωρίς να έχετε αρμοδιότητα για κάτι τέτοιο, χωρίς να έχετε ερωτηθεί για κάτι τέτοιο επικαλούμενος κάθε δυνατή ποινική διάταξη που επέσυρε ποινή φυλάκισης για να με «πείσετε» να εγκαταλείψω το κτήριο που στεγάζεται το Γραφείο, θεωρώ πλέον ότι αυτή (η επιμονή) εκφεύγει κάθε νόμιμου ελέγχου και δημιουργεί ερωτηματικά για τέτοιες συμπεριφορές συμπεριλαμβανομένων όλων των σχολίων που κάνατε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης εναντίον μου τόσο σε προσωπικό επίπεδο, όσο και για το έργο μου.


Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη
Επίτροπος Διοικήσεως και
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Κοιν.: - Διευθυντή Γραφείου Προέδρου της Δημοκρατίας

- Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων

- Υπουργό Οικονομικών

- Πρόεδρο και Μέλη Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων ΔαπανώνΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobatge.pdf