Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή σε Εκδήλωση παρουσίασης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για προώθηση των ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων, το οποίο ετοίμασε η Ομάδας Εργασίας Προτεραιοτήτων που συστάθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Voiceit με θέμα: "Ενδυναμώνοντας τη φωνή της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στην πολιτική".


Στις 22/10/2021, ο Λειτουργός A΄του Γραφείου κ. Γιώργος Κακότας, συμμετείχε και απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό σε Εκδήλωση παρουσίασης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για προώθηση των ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων, το οποίο ετοίμασε η Ομάδας Εργασίας Προτεραιοτήτων που συστάθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Voiceit με θέμα: "Ενδυναμώνοντας τη φωνή της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στην πολιτική".