Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού σε διαδικτυακό συνέδριο με θέμα «Equality bodies and gender equality – a growing role»


Η ΛΓΕΔΑ’ κ. Δέσποινα Μέρτακκα συμμετείχε διαδικτυακά στις 3 Ιουνίου 2022 στο συνέδριο που οργάνωσε το Equinet σε συνεργασία με το Γραφείο του Γάλλου Συνηγόρου Πολίτη με θέμα «Equality bodies and gender equality – a growing role».